Stor oppslutning da AaFK Samfunn i samarbeid med enheten for Psykisk Helse og Rus i Ålesund kommune, inviterte til markering av Verdensdagen for Psykisk Helse.

Annonse
Se TV direkte

Med seg på laget har de en rekke viktige lokale aktører som til daglig jobber med utfordringer i forhold til mental helse.

Vi har alle en psykisk helse. I løpet av livet støter vi på utfordringer som vil sette den på prøve, og mange vil trenge hjelp for å håndtere disse utfordringene. Selv om dette er problem som rammer en stor andel av befolkningen, er det fortsatt mye skam knytt til psykiske utfordringer. Mange søker ikke hjelp, og mange vet ikke hva som finnes av tilbud.

—Gjennom dette arrangementet ønsker vi å vise at der finnes mange tilbud som er lette å komme i kontakt med som ikke trenger henvisning eller vedtak, men er enkle å oppsøke. Her kan en treffe andre som er i liknende situasjoner eller står i lignende utfordringer. Eller bare komme seg ut, gi dagene innhold, få et annet fokus. For mange vil det å bryte isolasjon, dele tanker og bekymringer være veldig gunstig for å bedre vår psykiske helse. Vi trenger hverandre. Dette har for veldig mange blitt enda mer tydelig gjennom lang tid med redusert kontakt under pandemi. Vi ønsker derfor å løfte blikket og gi oppmerksomhet til hva som finnes av tilbud rundt oss som kan være gunstige for vår psykiske helse, sier Kristin Herje Nørve som er Samfunnsansvarlig i AaFK.

– Arrangementet byr på et variert program med alt fra stander til lett servering og fotballkamper litt utenom det vanlige med særdeles god stemning, forteller Kristin Herje Nørve.

 

Annonse
Indre Bane ny februar 2022