Etter at Møre og Romsdal fylkeskommune har varslet store kutt i fergedriften, har MDG tatt saken til Stortinget.  

Annonse
Se TV direkte

1.mars møttes samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. På sakskartet stod kutt i kollektivdriften. Spesielt hardt vil de foreslåtte kuttene gå ut over fergedriften, hvor det i første omgang er foreslått kutt på 50 millioner.

Årsaken til de varslede kuttene er statlig underfinansiering

Tar saken til Stortinget

MDG reagerer på de foreslåtte kuttene og har nå tatt saken til Stortinget. Der har de rettet formelt spørsmål til samferdselsministeren om hva regjeringen vil gjøre.

Spørsmålet lyder: Vil regjeringen øke de statlige overføringene for å bevare dagens fergedrift i Møre og Romsdal?

Fylkestingskandidat for MDG i Møre og Romsdal, Jonas Maas Nilsen, utdyper hvorfor de valgte å løfte saken til Stortinget.

– Når årsaken til kuttene er statlig underfinansiering, er det også de nasjonale politikerne som har ansvaret. Derfor utfordrer vi nå den ansvarlige ministeren på hva regjeringen vil gjøre, sier Nilsen.

Alvorlige konsekvenser

Fylket har skissert hva de varslede kuttene vil ha å si for tilbudet. Det blir færre avganger på et stort antall ruter i hele fylket.

– For hurtigbåt og buss ser man etter løsninger som rammer passasjerene minst mulig, men med så store reduksjoner, blir likevel mange rammet, skriver fylket i høringen som nå er ute.

Nilsen frykter konsekvensene for folk og næringsliv.

– Dette er alvorlig for både folk og næringsliv i fylket. Fergene er livsnerven i fylket. Dette er vår vei. Uten fergene kommer vi oss mange steder ikke frem. Derfor er de varslede kuttene alvorlige.

Kuttene kan unngås

MDG mener at kuttene i fergedriften kan unngås, men at det krever at de nasjonale politikerne legger mer penger på bordet.

– Fergene er i stor grad finansiert av statlige overføringer. Derfor er det også mer penger på bordet som kan løse denne situasjonen. Det krever at regjeringen kommer på banen, ser hvor viktige fergene er for fylket og handler deretter. Vi i MDG krever nå rett og slett handling fra regjeringen, sier Nilsen.

 

Annonse
Indre Bane ny februar 2022