De to undersjøiske tunnelene til Ellingsøya og Valderøya ved Ålesund er to av flere strekninger som vil få gjennomsnittsmåling.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Ifølge NRK avslo først Samferdselsdepartementet en søknad fra Vegdirektoratet om gjennomsnittsmålinger, men representanter fra Arbeiderpartiet og SV foreslo at Stortinget skulle gå inn for det, samt innvilge en generell snittmåling på de mest ulykkesutsatte veistrekningene, melder NTB.

Forslaget ble stemt over i juni og fikk flertall. De eneste som stemte nei var representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet.

De to undersjøiske tunnelene til Ellingsøya og Valderøya ved Ålesund er to av flere strekninger som vil få gjennomsnittsmåling.

I Nordland kan det komme snittmåling i Korgfjelltunnelen på E6 og Toventunnelen på fylkesvei 78 mellom Leirfjord og Vefsn. På Østlandet er det også flere aktuelle strekninger.

– Blant annet riksvei 2 sør for Kongsvinger mot svenskegrensen. På fylkesvei 170 mellom Kringen og Mork er det tidligere gjort vurderinger som tilsier at det er aktuelt med automatisk trafikkontroll, sier fungerende regionveisjef Grete Storløpa.

I Trøndelag blir det montert utstyr for gjennomsnittsmålinger i Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal i høst

Annonse
Indre Bane ny februar 2022