Astrid Eidsvik er innstilt som ny rådmann i Ålesund av et enstemmig rekrutteringsutvalg.

Annonse
1914 1070×150

Den tidligere helsedirektøren i Møre og Romsdal blir foreslått som ny rådmann etter det rekrutteringsutvalget betegner som en grundig prosess.

Leder i rekrutteringsutvalget, varaordfører Geir Stenseth sier på vegne av utvalget at de er glade for å kunne innstille en erfaren og dyktig person som Eidsvik i denne stillinga.

Rådmannen vil ha en sentral rolle i videreutviklingen av regionen, kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til innbyggere og næringslivet. Ålesund kommune har ca. 3400 ansatte og et budsjett på nærmere tre milliarder kroner.

Rekrutteringsutvalget har avgitt sin innstilling, formannskapet skal behandle saken 27. januar, og endelig tilsetting skal bystyret gjøre på sitt første møte i år, som er 5. februar.

Annonse
Indre Bane 1070×240