Det er fem ganger tryggere å sitte bakovervendt for barn under fire år.

Annonse
Se TV direkte

Nesten halvparten av alle barn under fire år sitter i bakovervendt bilsete, viser en ny telling.
– En svært positiv økning, men vi har fortsatt en vei å gå, mener UP og Trygg Trafikk.

For små barn er det mye farligere å sitte forovervendt enn å sitte bakovervendt i bilen.

– I en kollisjon kan et forovervendt barn risikere nakkebrudd i stedet for det som kunne endt med et blåmerke. I bakovervendt posisjon blir trykket ved en kollisjon fordelt på hele området fra hodet til baken når ryggen presses inn i stolryggen, sier sikkerhetssjef Jan Olav Nilssen i forsikringsselskapet If.


(Video: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire)

I 2010 viste en telling at 20 prosent av norske barn under fire år var sikret i bakovervendt bilsete. Årets undersøkelse viser at hele 49,3 prosent sitter riktig.

– Dette er en betydelig forbedring i forhold til for fem år siden. Men fortsatt sitter halvparten feil vei, så vi er ikke i mål ennå, sier sjef for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen.

Den landsomfattende undersøkelsen er utført av UP i samarbeid med Trygg Trafikk. I alt ble 1241 biler med barn i kontrollert i nærheten av barnehager.

– Denne undersøkelsen viser at trafikksikkerhetskampanjene treffer. Vi ser en tendens til høyere kunnskap om sikkerhet blant bilistene, sier Karlsen.

Sørlendingene er dårligst

Sørlendingene henger litt etter når det gjelder å sikre barna. I Agder og Rogaland sitter bare 32 prosent av barn under fire år i bakovervendt bilsete.

– Vi oppfordrer sørlendingene til å gjøre en innsats, slik at også de kommer opp på landsgjennomsnittet, sier seniorrådgiver Carina Henske i Trygg Trafikk.

Det er stor forskjell på bakovervendt og forovervendt sikring av barn i bil.

– Små barn har svak nakkemuskulatur og store, tunge hoder. Når de kastes framover i en ulykke, er risikoen for nakkeskader stor. Sitter barna bakovervendt, minimeres den risikoen, sier Henske.

Loven sier at barn skal sitte bakovervendt til de veier ni kilo. Det er et for tidlig tidspunkt å snu barnet fremover på, mener ekspertene.

– Vi anbefaler at barna sitter bakovervendt til de fyller fire år, i hvert fall vesentlig lenger enn regelverket krever, sier Jan Olav Nilssen i If.
Færre ulykker

Utviklingen har gått riktig vei de siste tiårene. Nå skjer det knapt dødsulykker med barn i bil i Norge.

– På 1970-tallet omkom 100 barn i året i trafikken. Med dagens trafikkbilde ville det tilsvart 400 barn i året. Flere politikontroller, sikrere biler, bruk av barnestoler og belte, sammen med sikkerhetsbevisste foreldre, har gitt svært positive resultater, sier Nilssen.

If har siden 1993 leid ut nærmere 150 000 barnestoler til norske familier. De understreker at det er viktig å fortsette med det holdningsskapende arbeidet.

– Det fødes 60 000 barn hvert år i Norge. Svært mange av disse har førstegangsforeldre, så det er viktig å fortsette å informere, selv om antall dødsulykker med barn i bil har gått kraftig ned, sier Jan Olav Nilssen i If.

Trygg Trafikk får en del henvendelser fra foreldre som lurer på om ikke barn tar skade av å sitte med bøyde ben. Men det gjør de ikke, som oftest syns de ikke det er så ubehagelig heller.

– Gi ikke etter for mas om å sitte forovervendt. Det er også viktig å stramme beltene godt hver gang, det skal bare være plass til et par fingre mellom selen og barnet. Beltene må reguleres etter hvor mye klær barnet har på seg. Hvis de ble tilpasset når en jakke var på, blir de for slakke når den er av, sier Carina Henske i Trygg Trafikk.

Barn 1-3 år som er sikret bakovervendt, på distriktsnivå

Nordre/Søndre Buskerud og Asker og Bærum – 63 %
Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane – 58 %
Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland – 54 %
Vestfold og Telemark – 53 %
Sør- og Nord Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal – 50 %
Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland – 49 %
Østfold og Follo, Romerike – 46 %
Oslo – 43 %
Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark – 37 %
Agder og Rogaland – 32 %
(Kilde: UP og Trygg Trafikk)

Annonse
Indre Bane ny februar 2022