Mandag ettermiddag vedtok generalforsamlingene i Haram Næring og Innovasjonsforum og Næringsforeningen Ålesundregionen sammenslåing, står det i en pressemelding.

Annonse
Gardane sesong 3 torsdager

– Vi bygger et sterkere team på tvers av fag og kompetanse. Vi skal stå på for våre medlemmer for å styrke vilkårene for næringslivet i regionen, sier daglig leder Inger Synnøve Remme og Lene Trude Solheim.  

Organisasjonene representerer til sammen nærmere 330 medlemsbedrifter og over 15.000 medarbeidere i det regionale næringslivet. Begge organisasjonene jobber for å skape en attraktiv og sterk bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette inkluderer arbeidet med å sikre rekruttering og god kompetanse, samt jobbe for gode rammebetingelser for næringslivet og bidra til økt verdiskaping i regionen.   

Bedrifter er ikke opptatt av kommunegrenser

– Bedrifter ser ikke kommunegrenser. Arbeidskraft og kompetanse flyter på tvers mellom kommuner – og slik skal det være, sier Solheim og Remme og fortsetter:

– Vi mener det er klare fordeler med å danne én større og felles næringsforening. Ved å slå oss sammen skal vi styrke tilstedeværelsen. Vi skal bidra til at økt nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og ikke minst beholde rom for den lokale identiteten.

Regionsutvikling

Sammenslåingen skal bidra til økt samarbeid mellom bransjer og bedrifter i regionen, samt godt samarbeid med både akademia og det offentlige.

– Vi skal jobbe strategisk og proaktivt for å ivareta og inkludere interesser for næringslivet både fra Nordre Sunnmøre og Ålesundregionen. Målet er at dette skal ha positiv effekt på næringsutviklingen og at regionen fremstår som en attraktiv næringsregion. Samferdsel og infrastruktur er også avgjørende for at vi lykkes her på kysten. En annen avgjørende faktor for at næringslivet skal fortsette å lykkes og utvikles, er tilgang til kompetanse og arbeidskraft, sier de to styrelederne Botholf Stolt-Nielsen og Anne Seth.

– Vi ønsker tid til å skape enda mer aktivitet og mer tilbud til våre medlemmer. Vi skal fortsette å skape gode møteplasser for våre medlemmer og viktige samarbeidsaktører. Dette inkluderer andre næringsforeninger og interesseorganisasjoner, avslutter daglig leder i Næringsforeningen Lene Trude Solheim og Inger Synnøve Remme i HNI.

Bildet fra venstre: Styreleder Næringsforeningen Botholf Stolt-Nielsen, styreleder HNI Anne Seth, daglig leder Næringsforeningen Lene Trude Solheim og daglig leder HNI Inger Synnøve Remme.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.