Noe lette i lokale restriksjonar

0

karina en su debut como actriz.sexy twinks xxx jordan thomas tops josh obrian.
porn tube
hd porn two horny hot teen twinks.

Ålesund, Sula og Giske kjem i dag med ei ny lokal forskrift. Her kjem nokre lette og det er no tillate med aktivitet for barn på tvers av kommunegrensene. Bruk av heimekontor er no kun eit råd.

Annonse

-Vi har målretta tiltak mot situasjonar der smitte oftast skjer. Det er óg framleis påbod om munnbind, opplyses det i en pressemelding.

Denne nye forskrifta gjeld frå midnatt 28. mai og foreløpig fram til midnatt tysdag 8. juni. Det kan lettast opp før dersom smittetrykket betrar seg. Dette er nokre av endringane i den nye forskrifta:
• Det blir tillate med kampar og aktivitetar for barn og unge under 20 år på tvers av kommunegrensene, så lenge smittesituasjonen tillet det.
• Det blir opna for skjenking av alkohol fram til kl. 22.00, og kun ved bordservering. Det er ikkje lenger eit krav om matservering knytt til skjenking.
• Det er avgrensing i tal på personar som kan delta i private samankomstar og på offentlege arrangement. Sjå full oversikt i forskrifta.
• Det er framleis påbod om munnbind der ein ikkje kan halde minst 1 meters avstand.

– Ålesundregionen opnar meir opp. Men smittesituasjonen hos oss, tilseier at vi må halde litt igjen. Vi ser at smitten skjer mest i private heimar og tette sosiale samanhengar, og vil derfor gradvis nærme oss den nasjonale gjenopninga, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

Framleis påbod om munnbind

Den nye forskrifta gir nokre lette men kommunane vil framleis ha påbod om bruk av munnbind.
– Vi held fast på bruk av munnbind ein periode til, for å sikre etterleving av tilrådinga om å bruke munnbind når du ikkje kan halde 1 meters avstand. Det er framleis ein del smitte i samfunnet og risiko for at smitta kan blomstre opp. Det er derfor viktig å følgje smittevernreglane, ha god avstand til andre og låg terskel for å teste seg, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Heimekontor er framleis tilrådinga

Når det gjeld heimekontor, er det lokale påbodet no fjerna. Det er likevel tilrådd nasjonalt å ha heimekontor for dei som kan, og Ålesund, Sula og Giske kommunar støttar seg til dette.
Felles vedtak for Ålesund, Sula og Giske
Ordførar i Giske, Harry Valderhaug og ordførar i Sula, Jim-Arve Røssevoll er samstemte i at det er naturleg at dei tre kommunane gjer felles vedtak i denne saka:
– Ålesund, Giske og Sula er ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion der folk reiser mykje mellom kommunane i arbeid og fritid. Vi vel derfor å fortsatt samkøyre våre tiltak. Sula og Giske kommune har gjort likelydande vedtak som Ålesund, og forlenger si forskrift.

Annonse
www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.
DEL