Bingsa Gjenvinning AS ble i 2022 et vesentlig større selskap etter en sammenslåing ved virksomhetsoverdragelse av tidligere ÅRIM IKS. Som et ledd i sammenslåingsarbeidet ble det gjennomført en åpen rekrutteringsprosess, og det er nå foretatt tilsetting i stillingen som daglig leder i selskapet.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Styret er svært tilfreds med å kunne ansette Øystein Solevåg (51 år) som daglig leder i denne viktige posisjonen. Solevåg kommer fra stillingen som daglig leder for ÅRIM, og har vært med på å bygge opp dette selskapet fra starten.

Solevåg har miljøfaglig utdanning på bachelor/mastergradsnivå, og også fagbrev i gjenvinningsfaget. Han har lang erfaring fra avfallssektoren, og har markert seg nasjonalt som en person med stort engasjement for løsninger som fremmer gjenvinning og bærekraft.

Styret ser frem til et konstruktivt og nært samarbeid om ledelse og videre utvikling av selskapet. Solevåg tiltrer stillingen 24. oktober 2022.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022