– Det åpner for nye muligheter sier FAU-leder Rolf Inge Hansen.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Dette vil gi ungene et tilbud for mer fysisk aktivitet, og de kan få trene innendørs i en stor hall og det tror jeg blir veldig positivt, sier FAU-leder ved Grimstad skole på Elllingsøya.

Nå starter altså byggingen av hallen som skal stå ferdig til jul neste år.

Den fire tusen kvadratmeter store hallen får sju badmintonbaner, minihåndball, håndballbane med konkuransemål, to basketballbaner, innebandy og volleyball med konkuransemål.

To etasjer

Hallen som har to etasjer vil inneholde funksjoner som vestibyle, publikumstoalett, kiosk, sosialt rom, trimrom, garderober, teknisk rom, lager, hev/senk scene og tribune med kapasitet til 200 personer. Det sosiale rommet er direkte tilknyttet vestibylen og kiosk, og kan benyttes til sosiale arrangement.

Parkering og tilkomst

Det skal anlegges ny adkomstvei til hallen vest for eksisterende skole. Her etableres det også et parkeringsområde for ca 100 biler, sykkelparkering og av- og på stigningsområde for busser og personbiler.

Det er lagt vekt på gode muligheter for avstigning/påstigning fra vanlig bil og buss. Gående og syklende veier skal skilles fra hverandre i ulike soner med opphøyde gangareal. Universell utforming vil gjelde for hallen samt offentlige veganlegg og uteområde.

Oppdragsgiver Ålesund kommunale Eiendom KF
Prosjektering Lønnheim Entreprenør AS
Byggested Vik, Ellingsøya
Areal 2000m² BTA
Byggestart/Ferdigstillelse Juni 2014/Desember 2015
Status Påbegynt
Kostnadsramme Ca 78 mill.inkl. mva.
Prosjektnummer 3255
Prosjektleder Marthe Flem Honningdalnes

Annonse
Indre Bane ny februar 2022