Nytt omsorgstilbud for barnefamilier på Sunnmøre

0
Kommunene har opprettet et omsorgstilbud for barn i barnehage eller i 1.-4. klasse. Illustrasjonsfoto

Grunnet stenging av alle skolene er det nå opprettet et omsorgstilbud for familier som fyller spesifikke kriterier på Sunnmøre.

Annonse

Kommunene har opprettet et omsorgstilbud for barn i barnehage eller i 1.-4. klasse. Foreldre som arbeider med kritiske samfunnsfunksjoner kan benytte seg av dette tilbudet, for å kunne fortsette på jobb. Tilbudet gjelder også barn med særlige omsorgsbehov.

Tilbudet gjelder i den perioden skoler og barnehager holder stengt grunnet koronaviruset.

Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Tilbudet gis i barnets barnehage eller skole og gjelder fra og med mandag 16.mars 2020. Bekreftelse må komme fra arbeidsgivere og gis der begge foreldre har et arbeid med samfunnskritisk funksjon, eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

Om omsorgstilbudet

Barnehage

Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Skole

Omsorgstilbudet for småtrinnet skal foregå innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.

Barn med særlige omsorgsbehov

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov.

Barnehage

Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Skole

Skoler med forsterket avdeling skal tilby et omsorgstilbud for disse elevene i de tilfellene der foresatte har behov for det. På skoler uten forsterket avdeling skal det gis et tilsvarende tilbud i skolens og SFO sin åpningstid. Tilbudet gjelder:

 • Elever som benytter SFO på ungdomstrinnet
 • 5.-7.trinns elever som har plass på SFO,
 • Elever på 1.-4.trinn som vil kvalifisere til SFO-plass fra 5.trinn.

Omsorgstilbudet skal tilbys i skolens og SFO/UFO sin åpningstid.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Her er definisjonen av kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
Annonse
DEL