– Vi er veldig stolt og fornøyde med å vinne en slik kontrakt for dette prosjektet i Bypakke Ålesund. Nå gleder vi oss til å fortsette å bygge på det gode samarbeidet vi har hatt med Statens Vegvesen, sier Stein-Ove Riksheim, daglig leder i Vasto Anlegg AS.

Annonse
1914 1070×150

Vi fikk inn fem tilbud og alle var lokale, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen. Vasto Anlegg AS leverte det rimeligste tilbudet. Kontraktsummen er på 31,8 millioner kroner eks. MVA.

Vasto Anlegg AS planlegger å starte opp arbeideti månedsskiftet mai-juni, og første del av prosjektet skal være ferdige 20. desember 2023. Da vil tilkomsten til sykehuset gjenstå, og dette vil bli utført samtidig med flytting av inngangen til sjukehuset.

Korter ned reisetiden mellom sentrum og Moa

Prosjektet er en del av kollektivsatsingen i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetiden mellom sentrum og Moa. Hele krysset skal bygges om, og bussene skal stoppe i busslommer langs Borgundvegen i stedet for å kjøre ned til sjukehuset. Den nye adkomsten fra bussholdeplassen og ned til sjukehuset vil bli gjennom parkeringshuset som helseforetaket skal bygge. Den blir naturligvis universelt utformet med heis og trapper.

– Det nye kollektivpunktet ved sjukehuset er et lite vegprosjekt som gir god effekt. Vi ser fram til å komme i gang, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Illustrasjonen viser de nye busslommene sett mot nordøst. Busstoppet Sykehuslomma vises til høyre i bildet. Denne blir stengt i byggefasen, men busslomma ved sykehuset blir åpen. Illustrasjonen viser også det nye krysset til byggefeltet på nordsiden, og hvordan sykkelfelt ledes gjennom kollektivpunktet. I tidligere skisser var sykkelfelt vist i vegbanen forbi busslommene, men etter innspill fra sykkelentusiaster er de nå lagt bak busslommene. Adkomst mot sykehuset er ikke vist i illustrasjonen, men adkomsten blir overbygd og universelt utformet. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Dette skal gjøres i krysset:

  • Nye busslommer på hver side av vegen, med leskur som ligner de nye på Moa.
  • Kun én lysregulering i krysset.
  • Fotgjengerovergang kun et sted, ved dagens hovedkryss/vegen ned til sjukehuset.
  • Atkomst til sjukehusområdet via parkeringshus på sørsida av vegen, med heis og trappeløp.
  • Fortau også på nordsida av vegen, fra busstoppet og mot Moa.
  • Sykkelfelt, gjennom krysset, sykkelfeltet går bak busslommene.

Inviterer naboer til informasjonsmøte

Før oppstart vil Statens vegvesen og Vasto Anlegg invitere naboer til anleggsområdet til informasjonsmøte. Tema for møtet vil være overordnet informasjon om prosjektet, og hvordan naboer og andre blir berørt i anleggsperioden.

Annonse
Indre Bane 1070×240