Dagens helseforetak skal revurderes. Det er viktig for landets innbyggere at man opprettholder lokale- og distriksakuttmottak, slik at trygghetsfølelse vedvarer uavhengig av geografisk plassering». Slik står det blant annet å lese i partiprogrammet til INP.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Leserinnlegg av: Finn Arne Follestad, Fylkesleder Møre og Romsdal Industri- og Næringspartiet

Så kan man spørre seg om vi kan dette bedre enn helseforetaket.  Men det er besynderlig at det er den spisse enden som lider hver eneste gang.  Vi må forenkle byråkratiet. I dag blir det med all tydelighet skapt et bilde av at nettopp er den spisse enden som nok en gang får det. I en del sammenhenger viser den omvendte pyramiden et viktig prinsipp. Det er den spisse enden som trenger personell, det er den spisse enden som er ressurs krevende. Derfor bør helsesektoren tyftes på prinsippet til den omvendte pyramide, med styrket bemanning ved institusjonen ha en minimal administrasjon. Med andre ord bruke midlene på pasientene ikke flytte papir, til beste for pasientene.

Fødeavdelingen i Volda er bedre bemannet enn den noen gang har vært sto det å lese i et leserinnlegg, for et par dager siden.  Hvorfor skal det stenge i sommer for å spare penger?  Er det første skrittet mot sentralisering av fødetjenesten i fylket på Hjelset?  Det er lov å gjøre seg sine tanker.

Hvorfor skal man legge ned Mork Rehabiliteringssenter? Det er et fantastisk faglig miljø, det er bygningsmasse som vedlikeholdt. Det er allerede et godt samarbeid med kommunen.  Blir det så fantastisk mye bedre med å sentralisere alt det til Ålesund?

Helseforetakene skal skape trygghet, sikre at befolkningen tas vare på, det er jobben.  Det er ikke helseforetaket sin oppgave å drive sentraliseringspolitikk.

Hvorfor skal det kuttes i tjenestilbudet, hva med å kutte der det ikke merkes like mye, i administrasjon?

Det er en balanse gang i alt selvfølgelig, men vi kan ikke ta fra befolkningen den tryggheten nærhet til helsetilbudene skaper. Vi må beholde et tilbud ut over Hjelset og Ålesund.

Møre og Romsdal INP er av den mening at Helse MR må finne andre måter å spare i budsjettet på.  Det er et minste krav at Mork Rehabiliterings senter skal videreføre driften. At det er helårlig drift ved fødeavdelingen i Volda,

Vi må opprettholde det tjenestilbudet uavkortet.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022