Reklamasjon på fast eiendom.

Skal du reklamere på fast eiendom, finnes det både regler og frister. Her får du god informasjon om dette.