Løsningen kan bidra til realiseringen av en fergefri E 39 fra Kristiansand til Trondheim, mener initiativtagerne.

Annonse
1914 1070×150

«Kommer du med båt til sunnmørskommunen Vanylven kan du om noen år oppleve verdens første skipstunnel; kommer du i bil, sykkel eller til fots får du med deg verdens første fjordkryssing med sjø på alle kanter.»

Slik presenterer Vanylven Utvikling, ingeniør- og entreprenørselskapet Reinertsen AS, Dr. techn Olav Olsen, Snøhetta og SINTEF visjonen om hvordan det vil se ut hvis planen om en verdens føerste kombinerte rørtunnel blir realisert i Rovdefjord på Sunnmøre.

230 meter tunnel i vannet

Løsningen kan bidra til realiseringen av en fergefri E 39 fra Kristiansand til Trondheim, mener initiativtagerne.

På en pressekonferanse i Ålesund ble prosjektet presentert. Løsningen er 3.500 meter lang og består av tunnel i fjell, flytebro og en 230 meter lang rørtunnel. Løsningen er planlagt med gang og sykkelsti.

Tunnelen skal flyte i vannet og ikke legges under havbunnen som dagens tunneller blir. Seilingshøyden over rører skal etter planen være på 14 meter slik at kun de aller største supertankerne og oljeriggene vil få problemer med å passere.

Løsningen vil bli en del av veiforbindelsen mellom Ålesund og Bergen.

Tidligere stortingsrepresentant Svein Gjelseth, som er en av drivkreftene bak planene, sier til E24 at SINTEF har anslått det vil koste 2,8 milliarder kroner å bygge prosjektet og at planen kan være realisert i løpet av fem til seks år om alt klaffer.

– Alternativet er en 70 meter høy bru som vil koste 3,5 milliarder, sier han til E24.no

Men selv om de berørte kommunene har vedtatt bompenger og etter at det er innregnet at staten gir pengene de sparer på å slutte å subsidiere fergeforbindelsen, mangler det fortsatt litt på finansieringen.

Håper på staten

– Vi håper at staten kan stille opp som teknologiutvikling før planene om fergefri E 39 fra Kristiansand til Trondheim skal realiseres, sier Gjelseth til E24.

Han har allerede dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og regner med å få et møte med samferdselsministeren etter ferien.

Ifølge initiativtagerne bak prosjektet er det åtte utfordrende fjordkrysninger som må løses om en fergefri E 39 skal bli en realitet.

«Skal løftet om fergefri E39 realiseres må det sannsynligvis utvikles billigere og mindre visuelt skjemmende løsninger for disse krysningene,» heter i en pressemelding fra initiativtagerne.

Gjelseth sier til E24 at konseptet med rørtunnel kan brukes på noen av disse åtte fjordkrysningene.

– Derfor er det viktig at vi nå kan høste erfaringen og utvikle teknologi fra en mindre rørtunnel som Rovdefjordkrysningen vil bli, sier han.

Annonse
Indre Bane 1070×240