Statens vegvesen har gjennomført anbudskonkurranse på forbedrende arbeid i Breivika, og signerte mandag kontrakt med Busengdal AS.

Annonse
Se TV direkte

-Jeg er veldig fornøyd med konkurransen. Vi fikk inn fem tilbud og mange av aktørene var lokale, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Busengdal AS leverte det beste tilbudet, og etter at opsjoner er avklart er kontraktsummen 33,3 millioner kroner eks. MVA.

-Det har vært et mål for oss å være en del av Bypakke Ålesund. Nå gleder vi oss til å ta fatt på oppgaven, sier Rolf Anders Håberg, daglig leder i Busengdal AS.

Busengdal AS planlegger å starte opp arbeidet i slutten av oktober, og skal være ferdige til sommeren 2023.

Skal legge til rette for Lerstadtunnelen
Den forberedende entreprisen skal legge til rette for den store tunnelentreprisen, og arbeidet består i hovedsak av:
Sprengning og utlasting av forskjæring til Lerstadtunnelen
Tørrmur langs forskjæring
Omlegging av lokalveger
Støyskjerming

En del av Bypakke Ålesund
Ny E136 mellom Breivika og Lerstad er en del av Bypakke Ålesund. Statens vegvesen jobber med detaljprosjektering av hovedentreprisen på strekningen, og den skal etter planen utlyses i mars 2023.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022