Slik blir 17. mai i Ålesund, Sula og Giske

0

karina en su debut como actriz.sexy twinks xxx jordan thomas tops josh obrian.
porn tube
hd porn two horny hot teen twinks.

Nasjonaldagen blir markert så verdig og breitt som mogleg ut i frå dei smittevernreglene som gjeld. I kommunen vår er det viktig å hugse den lokale forskrifta.

Annonse

17.mai-tog, annonserte taler, leiker, kransenedleggingar og liknende er omfattet av reglane om arrangement i covid-19-forskriften.

-Det betyr at slike arrangement som fører til folkeansamlingar eller tiltrekker seg personar frå ulike kommunar, må avlysast. Vi oppfordrer generelt til å gjennomføre markeringar utandørs eller digitalt, seier kommuneoverlege Olav Mestad i ei pressemelding.

I Ålesund, Sula og Giske kan likevel korps og kor som normalt øver saman framføre musikk eller marsjere i gatene utan at det vert annonsert på førehånd, slik at ein unngår at mange møter opp.

Dette er dei lokale råda og reglane som gjeld:

  • Hald minst ein meter avstand til andre. Hald hendene reine, og hald deg heime viss du er sjuk.
  • Avgrens sosial kontakt og møt heller andre utandørs enn innandørs. Planlegg gjerne ein tur i lag med familie eller nokre vener
  • Ikkje ha besøk av fleire enn fem gjester. Dersom alle gjestene tilhøyrer same husstand, kan de vere fleire, men man ein må kunne halde avstand.
  • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk frå eigen kohort. Barn og unge kan ha besøk av ein til to faste vener.
  • Alle arrangement både utandørs og innandørs vert avlyst.
  • Det er unntak for samling og seremoniar i livssynsrom med inntil 20 personar til stades
  • Digitale arrangement med maksimalt fem personar til stades, i tillegg til utøvarar og anna nødvendig produksjonspersonell kan gjennomførast.
  • Kafèar og restaurantar kan halde åpent. Ein må følge smittevernreglane. Det er ikkje tillatt å servere alkohol.
  • Utanom i private heimar kan ein på private sammenkomstar samle maksimalt ti personar i lokale som er open for allmennheten, til dømes kafe eller restaurant.
Annonse
www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.
DEL