Han blir først valgt til ordfører i Ålesund 26.oktober men sier at folk i Ålesund vil merke at det er et politisk skifte i byen. Håkon Lykkebø Strand har klare meninger om hva han mener er viktig. Både av de store og små tingene. En stor utfordring i Ålesund er «byggestoppen» og problematikken rundt rensing av kloakkutslippene i kommunen.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022