Slik blir nye Kolvikbakken

0
Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter

Nå starter rivingen av Kolvikbakken ungdomsskole. Den nye skolen skal stå klar til høsten 2022. Se hvordan den nye ungdomsskolen skal oppleves innbydende og spennende for elevene, men også for nærmiljøet.

Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter

Kroppsøving for tre klasser samtidig

Annonse

Nye Kolvikbakken ungdomsskole vil få en gymsal der skolen kan gjennomføre kroppsøving for tre klasser samtidig, skriver kommunen i en pressemelding. Hallflaten vil tilsvare størrelsen av en full håndballbane og det er en utvidelse sammenlignet med gammel gymsal. Dette er en økt kvalitet, men også helt nødvendig for skolen. Garderobeanlegg vil plasseres i etasjen under med egen inngang fra sør. Anlegget er derfor godt tilrettelagt for sambruk med idretten i Ålesund kommune utenom skoletid.

Passivhus for nye Kolvikbakken ungdomsskole

Nye Kolvikbakken ungdomsskole skal bygges som en 5-parallell skole med plass til 450 elever. Det blir et kompakt og arealeffektiv bygg, noe som er positivt for miljøavtrykket, men også for å skape best mulig uterom på en begrenset tomt.

Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter

Å tenke miljø har vært viktig i samspillsprosessen. Bygningen vil oppfylle energikravene til passivhus. Det betyr at energibehovet vil være lavt. En annen positiv konsekvens av dette er lavere driftskostnader, sier prosjektansvarlig i Ålesund kommunale eigedom KF, Jonas Berger.  

Hjertet i ungdomsskolen – et åpent fellesareal

I tillegg til alle fasiliteter som en moderne skole krever vil selve hjertet i nye Kolvikbakken ungdomsskole være et stort og åpent fellesareal som blant annet består av kantine, bibliotek, scene og amfi.

llustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter

– Dette blir et fellesareal (rom) som innbyr til sosialt samvær og det er veldig godt tilrettelagt for kulturelle innslag, tverrfaglig opplæring og elevaktiviteter. Hovedatkomst til skolen blir inn til fellesareal både fra nord og sør, sier rektor Erik Tvedt Holmelid.

Spennende uteområde – for både elever og nærmiljøet

Siden skoletomten er relativt liten har det vært viktig å skape et uteområde som oppleves innbydende og spennende for elevene, men også for nærmiljøet.

Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter

–Det planlegges et nærmiljøanlegg som består blant annet av ulike klatreelementer, tufte treningspark, anlegg for ballspill og streetbasket m.m. Dette skal også være et tilbud til barn, unge og voksne utenom skoletid og et sted man samles for å drive fysisk aktivitet, sier Jonas Berger.

Slik ser skolen og området ut i dag. Foto: Slyngstad Aamlid Arkitekter

Allerede klar høsten 2022 – nå starter rivingen

Det planlegges for at nye Kolvikbakken ungdomsskole skal tas i bruk fra høsten 2022. I mellomtiden er det mye som vil skje på tomten. En overordnet fremdriftsplan nå ser slik ut:

 • Uke 12: Riveentreprenør, AF Decom, startet tilrigging og innvendig sanering.
 • Uke 13/14: Oppstart andre rivearbeider. Forventet ferdigstillelse i juni.
 • Juni/juli 2020: Entreprenør Åsen & Øvrelid etablerer brakkerigg og starter byggearbeider.
 • Sommer 2021: Innvendige arbeider i bygget.
 • Vår/sommer 2022: Overtagelse fra entreprenør, deretter prøvedrift.
 • Innflytting august 2022.


Noen fakta om prosjektet:

 • Prosjektramme: 275 MNOK inkl. mva.
 • BTA (bruttoareal): Ca. 7600 m2
 • 5-parallell skole, 450 elever.
 • Byggherre: Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE)
 • Prosjektledelse: XPRO AS
 • Samspills- og totalentreprenør: Åsen & Øvrelid AS
 • Arkitekt: Slyngstad Aamlid Arkitekter AS
Annonse
DEL