Bedrageri og bedrageriforsøk mot eldre øker voldsomt i omfang. Kunder blir lurt både i investeringsbedragerier, phishing-angrep, telefonsvindel og kjærlighetssvindel. Dette anbefaler bankene å gjøre for å unngå å bli svindlet.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022