Hva skjer med økonomien dersom du blir dement? Hvem skal ta vare på arven, bestemme om boligen skal selges eller om arven skal deles ut som forskudd?
Dette kan du bestemme ved at en person du stoler på skal opptre som din fullmektig, og definere hva denne skal kunne gjøre for deg både når det gjelder personlige forhold og økonomiske forhold.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022