Hver dag er det 10 000 som kjører gjennom Ellingsøytunnelen. Om fem dager må de endre reisevanene. 1.november går startskuddet for utbedringen av Ellingsøytunnelen. Godøytunnelen følger etter 8. november og Valderøytunnelen 29. november.

Tunnelene skal bli tryggere

Annonse
Se TV direkte

Vårt mål er å gi trafikantene tryggere tunneler. Det stilles strenge krav til sikkerheten i tunnelene og det er behov for en omfattende utbedring. Tunnelene blir stengt med kolonnekjøring mens de pusses opp til dagens standard.

Stengte tunneler med kolonnekjøring

Det finnes ingen omkjøringsveger for Godøytunnelen og Valderøytunnelen. Det betyr at trafikantene må tilpasse deg kolonnetidene og reise kollektivt hvis de kan. For Ellingsøytunnelen er det omkjøring på fylkesveg 107 via Stette. Nødetater i utrykning vil slippe gjennom tunnelene.

Hvor blir lenge tunnelene stengt?

Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig utbedret desember 2018. Arbeidet i Godøytunnelen skal være ferdig våren 2019.

Les mer om trafikkavvikling, kolonnetider og hurtigbåt og buss her:

Annonse
Indre Bane ny februar 2022