Slik skal det bli enklere å pendle fra Giske

0

I dag er det nesten 4 000 personer som arbeidspendler fast hver dag gjennom tunnelene. Nå etableres det 350 – 450 parkeringsplasser, og 150 – 200 parkeringsplasser for sykkel – alle under tak på Ytterland på Valderøya. Det blir direkte tilgang til trafikkterminalen fra sykkel- og pendlerparkeringen og betaling for parkering og bussbillett på bussen blir sømløs og automatisk for brukerne.

Annonse

H.I. Giørtz Sønner AS og kommunene Ålesund og Giske lanserer en ny, helhetlig og bærekraftig måte å utvikle et mobilitetssenter på.

Målet er å redusere vekst i trafikken i de undersjøiske tunnelene mellom Giske og Ålesund, bedre kollektivtilbod og øke delen trafikanter som bruker sykkel til og fra bussen gjennom tilrettelagte løsninger for publikum. Prosjektet skal óg bidra til tettstedsutvikling og økt attraktivitet for Ytterlandområdet.

– Vi har inngått dette samarbeidet for å skape en effektiv løsning som bidrar til miljø og bærekraft lokalt, en enklere arbeidshverdag, tryggere veier og utvikling av lokalsamfunnet, sier Albert Aarøe som er prosjektleder for H.I Giørtz Sønner AS.

Kommunene Ålesund og Giske har vært med i prosessen

– Innsatsen og deltakelsen til både Giske og Ålesund har vært fantastisk, slår Aarøe fast.

Det samme er samarbeidet med Framtidslaben. De er virkelig engasjerte og ønsker at planene blir realiserte som en del av satsingen i regionen – og ikke minst som et konkret og realiserbart prosjekt som viser resultat.

I tillegg til kommunene Giske og Ålesund, er Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen partnere. De to sistnevnte gjennom samarbeidet PAKT som er den felles areal-, klima- og transportplanen for Ålesund, Sula og Giske.

– Statens vegvesen er særlig viktig i arbeidet for å bedre sikkerheten, trafikkutviklingen og ikke minst legge til rette for bruk av offentlig kommunikasjon i en mye større skala enn tidligere, sier Aarøe.

12500 biler på en dag

Per i dag er det nesten 4 000 personer som arbeidspendler fast hver dag gjennom tunnelene. I tillegg kommer studenter, handlende og flypassasjerer. For å gi et lite bilde på trafikken, var det 12 500 biler gjennom tunnelen en dag i august i år – i en periode der trafikken til og fra lufthavnen var liten på grunn av Covid-19. Det er et mål for prosjektet at trafikken med privatbil gjennom tunnelene blir redusert

– Vi planlegger ei mobilitetspunkt der samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune er svært viktig. Offentlig kommunikasjon må utvikles og planen er at parkering og billett til kollektivtransport er i samme system, slik vil løsningen være lettvint for brukerne, sier Aarøe.

Ordførar i Giske, Harry Valderhaug er positiv til planene som kan bidra til et styrket kollektivtilbud både i Giske og Ålesund.

– Kommunen eier et større trafikkareal og har et samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og byggeier om drift av dagens terminal på Ytterland. Skal vi få til noe som endrer vanene våre til mer bruk av kollektiv transport, må vi samle oss. Nå har vi en unik sjanse dersom Statens vegvesen og fylkeskommunen tar sin plass «i bussen» og kjører sammen med kommunene i Ålesundregionen og andre aktører.

Innfartsparkering er et område det blir satset på både nasjonalt og internasjonalt, men lokalt har det vært få konkrete prosjekt. Ordførar i Ålesund Eva Vinje Aurdal ser fram til å få på plass mobilitetspunktet på Ytterland.

– Det er svært positivt at lokale bedrifter ønsker å delta i arbeidet for å nå FNs berekraftsmål – og som en del av det, også bidra til eit bedre miljø. Det å redusere trafikken gjennom de undersjøiske tunnelene vil lette parkeringsforholdene i Ålesund sentrum og vidre utover i kommunen.

Annonse
DEL