Snart starter massevaksineringen i Ålesund

0

I midten av februar kan Ålesund få nok doser til å starte massevaksinering av inntil 25% av innbyggerne i kommunen. Kommunen skal ha stasjoner for massevaksinering på Scandic Parken, og på kommunale vaksinestasjoner i Skodje og Brattvåg.

Annonse


Ålesund kommune planlegger for massevaksinering av hver 4. innbygger, avhengig av hvor mange doser kommunen får. Massevaksineringen vil gjennomføres i en tidsavgrenset periode.

Vaksineringen vil skje på Scandic Parken hotell (konferanseavdelinga), og på innbyggertorgenen i Skodje og i Brattvåg. I  tillegg er det gjort avtale med legekontorene på Nordøyane, Sandøy og Ørskog om vaksinering. De fleste legekontorene i kommunen vil vaksinere de som er over 75 år. Disse innbyggerne vil bli innkallet til vaksinasjon hos legekontor, eller kommunal vaksinestasjon.

Disse får vaksinen først

Kommunen fortsetter å vaksinere etter prioriteringsrettlederen. De eldste først, så helsepersonell og deretter de med risikofaktorer i gruppe fire. Dosene vil bli delt ut i forhold til innbyggertallet i de ulike kommunedelene.

Dette er prioriteringsrekkefølga for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper – første dose er satt.
 2. Alder 85 år og eldre, og utvalgte helsepersonellgrupper – i gang med første dose.
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for et alvorlig forløp (merket med * i listen under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper: (De med * blir prioritert i kategori 4)

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt imundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommar som fører til nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydlig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversjukdom eller betydlig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har ført til bruk av hygdose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste år.
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (bortsett fra høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Digital bestilling for vaksinering

Kommunen vil etablere en løsning for digital bestilling av time for vaksinering. Løsningen vil være tilsvarende digital bestilling av koronatest.

Kommunen vil ta hensyn til de innbyggerne som ikke bruker digitale løsninger. Det vil bli gjort kjent et telefonnummer for bestilling av vaksinasjonstime når den tid kommer.

Annonse
DEL