Med noen hundre næringlivsaktører som tilhørere dro initiativtakerne Roger Hofseth og og Knut Flakk igang kampen mot skatt på arbeidende kapital. Målet var å samle oppslutning rundt og penger til aksjonen som skal jobbe for å fjerne denne skatten.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022