Boligprisene sank med 2,2 prosent på landsbasis i september 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,6 prosent.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund og omegn. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent.

– Det var en svak utvikling i alle områder i Norge i september med unntak av Ålesund med omegn. Dette tyder på at renteøkningene begynner å virke, og vi venter at økte renter vil prege utviklingen i boligprisene de kommende månedene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022