Fra gammelt av var Knivsflå kjent som en gård med store ressurser. De som drev gården ble tvangsflyttet på slutten av 1800-tallet, men ressursene på gården ble høstet fram til 1965. Ole Knivsflå, eller Store-Kniven som han ble kalt, var en levende legende, forteller Lars Petter Knivsflå. Han vokste opp med onkelen og hjalp til med gårdsdriften på Knvivsflå.

Annonse
Se TV direkte

Her kan du se tidligere program fra «Gardane langs Storfjorden»

Annonse
Indre Bane ny februar 2022