Ungdomskulturen i Ålesund har endret seg etter pandemien. Systemet som skal håndtere unge med problemer er utdatert i Ålesund, sier Malin Strand, leder for Blå Kors Ungdom. Nå ber hun foreldre ta større ansvar for egne barn og etterlyser samtidig handling fra kommunen og andre samarbeidende etater.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022