Ej har siste veka følgt med på folkemøter,kommunestyremøte og sosiale medier.

Annonse
Villa Nellas hage

Og merker det at det engasjerer meg. Haram ut av Ålesund. Engasjerer meg så mykje at ej sett mej ned å skriv for å dele meininga mi. Og det sitt langt inne. Har ikkje skreve annet enn tekstmeldinger og et par setninger på nokre kurs siste 25 åra. Er jo bare en enkel fisker på 43 år,med to barn ,bosatt i Søvik.


Leserinnlegg av: Geir Magne Grande

No e det mykje fokus på økonomi og BDO rapport, gamle minne, lokaldemokrati og korleis framtida vil bli.  Vi må Stille oss sjøl noen enkle spørsmål. Var alt så bra før? Var skulen i Haram nokke av det beste som finest? Fikk barna våre den oppfølginga dei ha krav på? 

Var det garantert at ho bestemor fikk seg en sjukeheimsplass eller en aldersbolig?

Kom heimesjukepleien med mat og pleie til dine gamle foreldre eller besteforeldre når det trengtest?

 

Var økonomien så bra? Ha vi unngått eigedomsskatt?

Var lokaldemokratiet så bra? Var tjenestetilbudet så bra?

 

Trur mange av oss kan svare nei på mykje av det her. For meg var det mange ting som ikkje var bra i Haram. Ej har to barn som går eller har gått på skule i Haram. Ej har også gått på skule i Haram på 90 tallet, men det er foreldet i denne diskusjonen og problematikken.

-Her blir det blanda sunnmørsk,nynorsk og bokmål

Så det ser ej vekk fra, men dokke kan jo ta med at her blir det blanda sunnmørsk,nynorsk og bokmål. Et resultat av den «fantastiske» skulen i Haram.

 

I sju år uttrykte ej bekymring for at et av barna mine ha dysleksi. Det blei avvist av lærer og rektor. Vi har testa sa dei. Samme år etter år. Heilt til det vart ungdomskole og ny skule,fortsatt i Haram, på ungen. Pang, etter 4 veke ha dei sett det samme som meg. Full utgreiing med Ppt og dysleksi var dokumentert. Det hjalp å komme til en større skule og større fagmiljø. Ha med dokke det.

 

Vert mykje nedskjering i skulen no,og det er selvfølgelig beklagelig, men korfor har Haram vert så hardt ramma? Ifølge gamle skolesjefen , så var policy i Haram å gi tilbake så mykje som mulig til folket. Haram ha grei økonomi og brukte ekstra i skulesektoren. Supert. Men da må vi skjønne at når det butta imot, så må vi spare der vi bruka ekstra. Sikker på heile kommunestyret i Ålesund drømme om den dagen dei kan tilby ekstra til skulen.

 

Haram brukte pengane fra spesialundervisning og andre ting, for å finansiere 2 lærera i klasseromma. Så no når lærer 2 er blitt kutta, og 30 lærerstillinga er vekke, så er en del av dei et resultat av at Ålesund har spesialundervisning utenfor klasserommet. Ikkje fullstendig forklart, men der er noe i dette.Forskjellige måter å bruke budsjett på av Haram og Ålesund.

 

Vi må huske det at Haram la ned mange skuler siste 10 åra. Grytastranda,Hildre,Fjørtoft og Vestrefjorden. Og skulane på Lepsøy og Longva står vel i fare for nedlegging no når nordøyveien har komt, uavhengig av hvilken kommune det blir.


-Det var mykje bra i gamle Haram

 

Det var mykje bra i gamle Haram, kjem ikkje på så mykje positiv i farta her, men når du ikkje har så mykje å klage på, så er det vel i grunn greit. Og greit vil det bli i Ålesund også, heilt sikkert. Sjøl om vi har ting å klage på.

 

Må vel komme litt tilbake til det med helse og omsorg også. Snakka med mi kjære mormor om det. Strålande fornøgd med hjelpa ho får fra Ålesund, eller det som var gamle Sandøy. Var ikkje like positiv til tilbude som var før i Haram. Fleire negative opplevelser der, som ho fortalte detaljert om. Inkludert en episode med min nå avdøde morfar. Den episoden husker ej også kor mamma kom rasande heim fra institusjonen morfar var innlagt på under dødsleie sitt. Var ikkje så fantastisk og feilfritt i Haram heller.

 

Økonomien var kanskje bra. Den mykje omtalte finansformue til Haram. Vi var heldig med mykje avkastning på den. 6-7 mill og opp til 16-17 mill i året etter det ej har fått med mej. Men har noen sjekka opp gjelda Haram tok med inn i Nye Ålesund ?Den var også stor i forhold til dei andre kommunene vi slo oss sammen med. Sjekk det opp, for det var ikkje bare formue i Haram.

 

Ka sku vi gjort om vi ikkje ha avkastning på finansformue ?Tidligere rådmann/ kommunedirektør og økonomisjef bekrefta på et folkemøte at gamle Haram ikkje kunne vere så avhengig av den avkastninga og at eigedomsskatt mest sannsynlig ville bli innført. Samme møte vart det kommentert at Haram sku starte med en omstrukturering for å spare peng i 2017/2018. Dette arbeidet var satt på vent pga fokus vart retta mot eventuell kommunesammenslåing og etter det mot sjølve kommunesammenslåinga. Her er mykje av kjerna i det vi som skal stemme må tenke over. Og mykje av grunnen til ej vil fortsette i Nye Ålesund.

 

I fleire år ha administrasjon, ansatte og politkerne fokus på kommunesammenslåing! Dei samme folka skulle også drifte ei kommune, tenke framover og utvikle Haram videre. Sei seg sjøl det at utvikling til Haram vart redusert den tida. 2017-2019.

Så har også 2020-2022 vert brukt til kommunesammenslåing. Og no ska vi bruke dei neste 2-4 åra på å splitte oss?

 

I verste fall 10 år totalt da med redusert framdrift av kommunen. Og det er mykje samme folka som sitt i administrasjon,kommunestyre og er ansatt i andre kommunale stillinger.  Vi kan vel vere enige om at dette er ekstraarbeid for alle. Da kan ikkje vi nekte for at det blir ei tretthet blant folket som skal utføre desse ekstraoppgavene. Her ligg også en stor kostnad. Tida som blir brukt. Den er ikkje fakturerbar og mulig å få dekt av staten som det blir hevda. «Meget nøkterne utgifter» uttalte statsminister at kom til å bli dekt av stat. 200000 av 2 mill fikk Nye Ålesund dekt no av dei hittil brukte pengane til deling av Ålesund og Haram.

 

Ka om alle retta fokus framover og jobba for Nye Ålesund i staden for motarbeide med ei kommunedeling?  Vi har kommunedelsutvalg, kjenne heilt sikkert en som sitt i kommunestyret eller sosiale medier. På en eller Anna måte vil di meining komme fram til dei folkevalgte. Ka med lokaldemokrati? Det vil heilt sikkert fungere.

Mail,sms,telefon,sosiale medier osv osv. Må ikkje tilfeldig treffe en politiker på buda lenger. Det er nærmere lokaldemokrati idag en ka det var tidligere.

Og nettopp lokaldemokrati er et stort tema for oss som bor sør Remmefjellet og Gamlemsveten.


Tidlig 2000 tallet sa ej at ej bor i Brattvåg kommune, ikkje Haram som den faktisk heiter. Kommunesenteret Brattvåg vart alt for ofte prioritert og vi sør om fjella følte oss nedprioritert. 
 Med Nye Ålesund er Flisa snudd og Brattvåg har blitt en bakgård. Forstår godt det var bedre med Haram kommune  nord for fjella.

 

La oss jobbe framover i lag med Skodje,ørskog, Sandøy og Ålesund. La oss drage lasset samme vei. La oss heller jobbe for å lokke med Sula og Giske. Da blir vi meir enn 100000 innbyggere ,et trinn for å få en ekstra fordel/tilskudd av staten i storkommune tilskudd.

2 år er for lite tid til å bli kvitt barnesjukdommer til ei ny storkommune.

Mi oppfordring er som overskrifta sei: Tenk sjøl

Og vi må stemme.Det e kjempeviktig.

Geir Magne Grande

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.