Det nærmer seg utetid. Lag gjerne bål og bruk engangsgrill, men husk hvor det er lov, sier brannsjef Geir Thorsen.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Det går mot vår, hagen ryddes og grillsesongen er nær. I den forbindelse minner Ålesund brannvesen om at det er viktig å være forsiktig.

– Publikum må gjerne brenne kaffebål og benytte engangsgrill ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten, sier brannsjefen.

Han legger til at noen forutsetninger må være til stede for at dette skal være lov:

  • Den som tenner ild har det totale ansvaret og skal ha grunneiers tillatelse.
  • Slukkemidler, som vannslange/bøtter, bør være i umiddelbar nærhet.
  • Vindretning og styrke må vurderes.
  • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
  • Ikke bygg bålet for stort.
  • Bål og grill rett på bart fjell er forbudt.
  • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne.
  • Når bålet forlates skal det være slukket.
  • Kommer bålet ut av kontroll ring 110

– Etter loven skal ingen drive med aktivitet som kan føre til ukontrollert brann, sier brannsjefen.

Ålesund Kommune har egen forskrift om at all utendørs brenning og brenning av avfall er forbudt året rundt. Formålet er å forhindre forurensing og helseproblemer.

Grilling

Bruk av grill og matlaging i utepeiser i direkte tilknytning til egen bolig/fritidsbolig, og uten at dette fører til plager for naboer eller andre er tillatt.

Regler

I Ålesund kommune er det ikke tillatt med brenning av hageavfall, dette kan gratis leveres Bingsa, eller kvernes og komposteres lokalt.

Brenning av søppel er forbudt. Brenning av søppel som bildekk, trykkimpregnert- og malt trevirke, plast, isolasjonsmaterialer osv er forbudt etter forurensningsloven. Verken brannvesen eller kommunen kan gi dispensasjon for dette.

Forbudet om avfalls- og bråtebrenning ligger i Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, vedtatt av bystyret 7. april 2011.

Dispensasjonsmulighet

Reglene åpner for at det i særlige tilfeller kan søkes om dispensasjon fra forbudet mot åpen brenning på eget søknadskjema.

St. Hans

Det er eget meldeskjema for St.Hans bål. I Ålesund kommune skal St.Hansbål være av rent trevirke. Bålplass meldes inn til brannvesenet. Husk også at bålområdet skal ryddes etter bruk!

Brannsjefen kan på kort varsel forby bruk av åpen ild ved sterk tørke.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022