Les hva IKEA skriver om utbyggingsplanene i Ålesund.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

I oktober 2014 vedtok bystyret at IKEA får kjøpe tomt på Moa i Ålesund. Tomten ligger langs Moavegen som er nord for kjøpesenteret, svømmehallen og kirken. IKEA er i dialog med Ålesund kommunale eiendomsselskap om detaljene i kontrakten.

Så snart kjøpsavtalen er signert, vil IKEA i samarbeid med kommunen starte opp reguleringsarbeidet. Erfaringsvis tar slike prosesser mellom 1,5 – 2 år, etterfulgt av minst ett års byggetid. Varehuset kan altså tidligst stå ferdig i 2018, men på grunn av andre parallelle etableringer er det foreløpig uklart når varehuset på Moa vil åpne dørene, står det å lese på IKEAs hjemmesider.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022