Borgervennlig byplanlegging med dansk inspirasjon

Annonse
Se TV direkte

Nye visjoner er på vei inn i en ny og helhetlig tenkning omkring byplanlegging i Ålesund.

Havneområdet skal i fremtiden få benyttes til glede for byens borgere og tilreisende, med promenader, sykkelveier og oaser man kan slappe av i. Dette skal på sikt kunne tilføre byen en større helhet da man vil kunne bevege seg med sykkel og til fots i mye større utstrekning langs Ålesunds sjølinje.

Vi har så langt i alle år også hatt jumboplass over sykkelbyer i Norge, mye pga.sin store mangel på skikkelige sykkelstier.

Ny gang og sykkelforbindelse under planlegging

Nå skal man imidlertid begynne å få bukt med problemet. En start blir å få til en gang – og sykkelvei mellom Voldsdalsberga og Meierikaia. Dette er også noe planleggerne med virksomhetsleder Ole Søvik i spissen, ønsker å komme i gang med ganske raskt.

I følge Søvik er dette noe mange innbyggere vil kunne gjøre seg nytte av. Ikke minst i forbindelse med kamper og andre arrangementer på Colorline Stadion.

Raske Tiltak

Dette er raske tiltak som byplanleggerne vil benytte for å knytte sammen Voldsdalen og bysentrum på en attraktiv måte for byens borgere og turister. Etterhvert kommer det også firefelts vei med miljølokk, mens sykkel og gangvei vil kunne komme i gang ganske snart, om alt går etter planen.

I dag er det mange som går langs steinrøysa utenfor innfartsvegen når de har vært for eksempel på Volsdalsberga.

Inspirasjon fra København

Ole Søvik ser også for seg fler spennende og borgervennlige løsninger på sikt, ikke minst sjøbad a`la det man finner på Islands Brygge i København.

I fremtiden ser den visjonere byplanleggern også for seg at man skal kunne sykle og gå langs sjøfronten helt fra Sunnmøre Museum og frem til sentrum.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022