Torsdag 11.desember gjenomfører elever ved Kolvikbakken ungdomskole årets «Gi en dag » aksjon.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Ved Kolvikbakken ungdomsskole har det bitt tradisjon å bytte ut en vanlig skoledag før jul med en dag der elevene, gjennom praktisk handling, kan vise solidaritet med andre. Elevene må selv skaffe seg arbeid,og arbeidsvillige ungdommer er nå derfor «på markedet» for en liten jobb.

Har du en ledig jobb?

Arbeidstida er 5 1/2 time inklusiv spisepause. Det de får for jobben forutsettes å gå uavkortet til årets gode formål, og minimumsbeløpet er satt til kroner 200.

Har du en jobb å tilby, så meld gjerne fra til skolen per e-post : . kolvikbakkenus@alesund.kommune.no

Elevrådet har bestemt at i år, som i fjor, skal innsamlet beløp gå til Prosjekt Filippinene, Lola Day Care Center, et lokalt hjelpeprosjekt drevet av May Britt Tynes og Gerd Eikeset.

For å få et best mulig innblikk i arbeidet de driver, skal elevene samles på gymsalen mandag 8.desember der en representant fra prosjektet kommer til å være til stede.

Gavesjekken med innsamlet beløp vil bli overlevert i forbindelse med skolens avslutning før jul, 18. desember.

Kolvikbakken, Norway

I fjor fikk elevene inn ca 80 000 kr. Pengene gikk blant annet til bygging av enkle familiehjem til folk i slummen som fikk ødelagt «husene» sine under en tornado.

Ett av husene har fått navnet «Kolvikbakken, Norway»

Annonse
Indre Bane ny februar 2022