I mars reiste 88.980 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra. Det er mer enn elleve tusen flere enn i mars i fjor.

Annonse
Jobbpartner toppbanner

I prosent økte antall passasjerer med 13,0. Det er fortsatt utlandstrafikken som står for den største veksten. I mars reiste 23.398 passasjerer direkte til eller fra utlandet. Det er en økning på 10.042 passasjerer, eller 73 %. Årsaken til veksten i utlandstrafikken, er de nye rutene til Amsterdam og Gdansk, og det nye chartertilbudet til Tenerife.

Hittil i år har totalt antall passasjerer over Vigra økt med 29.442, eller 12,4 %. Det er utlandstrafikken som står for hele økningen. Innlandstrafikken har blitt redusert med 2,3 % i årets tre første måneder.

Noe av passasjerveksten kan forklares med at påsken i fjor var i mars, mens den i år kommer i april. I påskemåneden er det noe mindre trafikk enn i en normal måned.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022