Rørbroer har aldri kommet lengre enn til tegne­brettet. Sunnmøringer vil ta steget videre og kan samtidig lokke med fergefri E39.

Annonse
1914 1070×150

Det er omtalt som fjordkryssingsalternativ i mange tiår, blant annet i Ryfylke, men aldri blitt utført noe sted. Nå kan sunnmøringene bli de aller første som realiserer ei rørbro flytende under sjøoverflaten, skriver Bergen Tidende.

Forprosjekt i Vanylven

Et forprosjekt for en kombinert rør- og flytebro over Rovdefjorden i Vanylven skal være ferdig 1. juli i år. Ingeniørene i Reinertsen AS, Dr. techn. Olav Olsen og SINTEF har designere fra arkitektkontoret Snøhetta med på laget, og de mener løsningen er fullt realiserbar i dag – til en kostnad som er konkurransedyktig med høgbro.

Sognefjorden

-Teknisk er det i dag mulig å bygge en slik bro, blant anneta basert på tilsvarende konstruksjoner som er laget innen olje og gass. Det hele er avhengig av politiske prioriteringer, sier Kolbjørn Høyland, markedsdirektør i rådgiverfirmaet Dr. tech. Olav Olsen til avisen.

Sammen med ingeniør- og entreprenørselskapet Reinertsen og Snøhetta har firmaet tidligere laget konseptstudier for rørbro-kombinasjoner for kryssing av Sognefjorden i prosjektet Ferjefri E39.

Det er Vanylven Utvikling som har gitt de samme selskapene i oppgave å forprosjektere verden første undersjøiske rørbro i kombinasjon med flytebro. Rørbrodelen blir rundt 400 meter, flytebroen 1500 meter.

Fjordstykket har en holme som festepunkt, og er langt enklare å forsere enn Sognefjorden og Bjørnafjorden som vil kreve broer på rundt fire og fem kilometer.

-Stor spennvidde

Vegvesenet ser for seg en tofelts rørbro over Rovdefjorden i den ytre kystvegen som et viktig pilotprosjekt for eventuelle firefelts rørbrokombinasjoner på framtidas E39.

Olav Ellevset er spent på hvordan fylkespolitikerne i Møre og Romsdal stiller seg til initiativet fra Vanylven når forprosjektet er klart.

-Det er fremdeles en stor spennvidds i mulige løsinger for fjordkryssing på E39. Vi vit det er teknologisk mulig å få til, enten som hengebro, flytebro eller rørbro – eller som kombinerte løsinger, sier Olav Ellevset.

Annonse
Indre Bane 1070×240