I mars reiste 90.054 passasjerer til og fra Ålesund lufthavn, Vigra.

Annonse
Se TV direkte

Det utgjør en økning på 1,2 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall passasjerer økte til tross for den langvarige streiken i Norwegian, og snøproblemene på Gardermoen i uken før påske. Plasseringen av påsken, er trolig noe av årsaken til at trafikken likevel har holdt seg så bra. Trafikken inn til påske, kom i år i mars, mens helgedagene som vanligvis har lavere trafikk, kom i april i år.

Utlandstrafikken økte med 6 % i mars. Veksten i utlandstrafikken kommer som følge av passasjerøkninger på rutene til Vilnius, Gdansk, Amsterdam og London.

Innlandstrafikken ble redusert med 0,4 % mars. Det er rutene til Oslo og Trondheim som har færre passasjerer enn i fjor, mens flyene til Bergen har en fin økning i antall passasjerer. Noen av svikten på rutene til Oslo, skyldes streiken i Norwegian som varte i 11 dager.

Hittil i år er antall passasjerer som reiser over Vigra blitt redusert med 0,7 % sammenlignet med samme periode i 2014.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022