-Vi har sett oss nødt til å permittere

0

Det har vært noen tunge dager, og det var svært tungt å sende permitteringsvarsel til dyktige medarbeidere, sier klubbdirektør i Aalesunds Fotballklubb Geir Steinar Vik i en pressemelding.

Annonse

Koronavirussituasjonen er svært utfordrende for den enkelte spiller, for de øvrige ansatte og for Aalesunds Fotballklubb (AaFK). All sportslig aktivitet er avlyst og dermed bortfaller kjernevirksomheten til fotballklubben. I tillegg er de økonomiske rammebetingelsene sterkt endret ved at det lokale og nasjonale næringslivet er hardt rammet. Det samme er vårt publikum.

-Det overskyggende viktige er AaFK som klubb og våre ansatte, sier klubbdirektør Geir S. Vik i Aalesunds Fotballklubb. Vi er opptatt av at våre ansatte og spillere blir godt i varetatt i denne situasjonen, og at vi har en klubb å drifte videre den dagen dette er over, sier Vik.

Vi jobber etter hvordan vi skal komme oss gjennom dette som lag og klubb for å bygge videre på den gode jobben som har vært gjort for å realisere våre langsiktige målsetninger.

Myndighetene har gitt oss noen verktøy i koronasituasjonen som vi setter stor pris på, og som vi har valgt å benytte. Vi har sett oss nødt til å permittere ansatte i klubben, samtidig som at flere er sykmeldt som følge av situasjonen. Våre spillere er fortiden sykmeldt som følge av at de er i lovpålagt karantene av myndighetene, og er ute av stand til å utføre sin jobb som fotballspiller.

Gradert permittering

Våre øvrige ansatte er permittert, de aller fleste gradert. Vi har valgt gradert permittering for at vi fortsatt skal ha mulighet å opprettholde en viss drift og kontakt med omgivelsene. Vi ser det som utfordrende, sportslig og forretningsmessig, å foreta en full nedstenging av klubben. Med de grepene vi har gjort kutter vi betydelige kostnader, noe som er helt nødvendig når inntektsstrømmene våre har bremset opp.

Det har vært noen tunge dager, og det var svært tungt å sende permitteringsvarsel til dyktige medarbeidere, sier klubbdirektøren. Jeg vil samtidig gi skryt til spillere og ansatte for den gode dialogen vi har hatt, og den forståelsen de viser i denne vanskelige situasjonen for AaFK. Vi har et fantastisk team i klubben, og dette skal vi komme oss igjennom sammen, utdyper Geir S. Vik i pressemeldingen.

Annonse
DEL