Den tradisjonelle maskuliniteten er fremdeles til stede hos menn i samfunnet. Menn skal ordne opp selv og fikse sine egne problemer.  Mange menns problem er at de isolerer seg ytterligere når de blir deprimerte.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022