Vidarefører strenge tiltak mot korona i Ålesund, Sula og Giske.

0

karina en su debut como actriz.sexy twinks xxx jordan thomas tops josh obrian.
porn tube
hd porn two horny hot teen twinks.

Kommunane Ålesund, Sula og Giske vel å vidareføre dei strenge koronatiltaka fram til 18. mai. Det er viktig å ha framleis strenge tiltak, for smitta er ikkje under kontroll enno, seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Annonse

Kriseleiinga i kommunane Ålesund, Sula og Giske har fredag 7. mai vedtatt å forlenge forskrifta om koronatiltak. Tiltaka som opprinneleg skulle gå ut ved midnatt 9. mai, er no forlenga til midnatt 18. mai, opplyster kommuane i ei pressemelding.

Dei siste vekene har Ålesund kommune hatt det høgaste smittetrykket sidan pandemien starta i mars 2020. Dei siste utbrota på Toldboden og Jugendby barnehage er teikn på at situasjonen framleis ikkje er under kontroll. Over 100 smittetilfelle er knytt til Toldboden og rundt 30 er knytt til Jugendby barnehage. Det siste utbrotet er ikkje under kontroll enda. I tillegg er det smitte ved store industribedrifter som Vard og Subsea 7.

-Smittesituasjonen i Ålesund  er framleis alvorleg med mange smittetilfelle. Det er relativt god oversikt over utbrota, men framleis fare for vidare spreiing. Det er altfor tidleg å kome med letting av tiltak no.

Det er viktig å få kontroll og oversikt over situasjonen, og i samråd med Statsforvaltaren og FHI vel vi no å forlenge dei lokale tiltaka. Erfaring viser at det tar om lag to veker å lukke utbrot som er i gang, så vi treng tida fram til 18. mai, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Forskrifta fører til vidare stenging av blant anna treningssenter og aktivitetsparkar, saman med skjenkestopp på alkohol, og forbod mot arrangement.

Kvifor ikkje strengare tiltak på skolar og barnehagar?

Ålesund kommune og kommuneoverlegen er i dialog med FHI og Statsforvaltaren som ikkje tilrår å sette skolar og barnehagar på raudt nivå som eit førebyggande tiltak. Kommunen gjer målretta tiltak mot dei skolane der det oppstår smitte og set skoleklassar i karantene og ventekarantene. I tillegg blir det vurdert fortløpande om skolar bør ha raudt nivå som følgje av smittesituasjonen.

Det betyr at om ein skole i ytre kommunedel får smitte, behøver ein ikkje sette ein skole i indre kommunedel på raudt nivå.

Felles vedtak for Ålesund, Sula og Giske

Ordførar i Giske, Harry Valderhaug og ordførar i Sula, Jim-Arve Røssevoll er samstemte på at  det er naturleg at dei tre kommunane gjer felles vedtak i denne saken:

Ålesund, Giske og  Sula er ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion der folk reiser mykje mellom kommunane i arbeid og fritid. Vi vel difor å fortsatt samkøyre våre tiltak. Sula og Giske kommune har gjort likelydande tiltak som Ålesund og forlengar si forskrift.

Lokale råd i tråd med dei nasjonale

Sula, Giske og Ålesund vel å endre dei lokale råda slik at dei føljer dei nasjonale råda for kommunar med smittetrykk på nivå med vårt (Tiltaksnivå B):

  • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
  • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
  • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
  • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
  • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt

Annonse
www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.
DEL