116 prosents utenlandsøkning på Ålesund -Vigra

Annonse
1914 1070×150

Den kraftige veksten i utlandstrafikken på Ålesund lufthavn Vigra fortsatte inn i 2014. I januar økte antall passasjerer som reiste direkte til og fra utlandet med 116 prosent i forhold samme måned i fjor. Til sammen 18.420 reiste med utenlandsflyene i årets første måned, skriver Boarding.no

For innenrikstrafikken var det annerledes. Antall reisende sank med 2.5 prosent til 57.488. Nedgangen i innenrikstrafikken forklares med at Norwegian har lagt ned sine ruter til Bergen og Trondheim.

Det samlede passasjertallet økte med 12,4 prosent til 75.926 i januar.

Annonse
Indre Bane 1070×240