Statistikk viser en økning av reisende i juli, sett i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Antall passasjerer som reiste over Ålesund lufthavn, Vigra i juli økte med 2,4 % sammenlignet med samme måned i fjor. Til sammen 99.798 passasjerer reiste til og fra Vigra i juli, det er 2.369 flere enn i 2014.

Innlandstrafikken økte med 7,8 % i juli. Det er spesielt Oslotrafikken som har økt. Rutene til Bergen har også en positiv trafikkutvikling, mens det er færre passasjerer som har reist til og fra Trondheim.

Utlandstrafikken ble redusert med 5,9 % i juli. Totalt reiste 40.371 passasjerer direkte til eller fra utlandet over Ålesund lufthavn, Vigra i juli. Årsaken til nedgangen skyldes at charterturene til Mallorca og Bodrum ikke har gått sommeren 2015.

Rutetrafikken til utlandet har en positiv utvikling. Størst vekst har rutene til London, Alicante og København.

Hittil i år har antall passasjerer på Vigra blitt redusert med 1,5 % sammenlignet med samme periode i 2014.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022