En investorgruppe ser nå på mulighetene for å bygge et høyhus i Sykkylven.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Denne uken ble planene luftet i Nærings- og utviklingsutvalget i kommunen (NU).

– Ja, det er riktig at jeg hadde en orientering med politikerne i utvalget om denne saken, sier ordfører Petter Lyshol (H) til Sunnmørsposten.

Han legger til at investorgruppen foreløpig ikke vil stå frem med navn, men han sier at det er både lokale og folk utenom bygden som står bak.

– Årsaken til at jeg tok opp denne saken nå er at investorgruppen ønsker å få en tilbakemelding på hva det politiske miljøet sier om et slikt høyhus, sier Lyshol.

Høyhuset er tenkt plassert på sjøfronttomta, som nabo til den nye Rema butikken som er under planlegging. I tillegg vurderer Spar en ny butikk her.

– Det er snakk om et signalbygg, på kanskje 16-20 etasjer. Seilet i Molde er ca på 16 etasjer, sier Lyshol.

Leiligheter

Bygget i Sykkylven skal etter planen inneholde et hotell på ca 80 rom. Videre forretninger og kontor og mellom 50 og 100 mindre leiligheter.

– Det er behov for leiligheter, og da ikke så store. Vi er på jakt etter å skape nye arbeidsplasser i bygden, det mener vi dette bygget kan bidra til. Og så sliter vi med å holde på ungdommen. Skal vi lykkes med å få unge til å bosette seg her, må vi ha leiligheter til dem, sier Petter Lyshol til avisa

I tillegg til et bilde av Seilet viste han også NU-medlemene bilde av et stort bygg på Bryne på Jæren. Signalbygget, Høghuset på Bryne og Forum Jæren er alle navn som blir brukt på et 66 meter høyt bygg som er plassert midt i Bryne sentrum.

Dette bygget har 20 etasjer og stod ferdig i 2009. Det inneholder Kontor, restaurant og butikker. Hva høyhuset i Sykkylven vil koste, vet man ikke enda. Men Petter Lyshol sier at investorgruppen selvsagt har sett på dette.

Positive

Bjørn Idar Lyngvær (Frp), Leder i NU, sier til avisa at det ikke var noen i utvalget som uttalte seg negativt til planene om et høyhus.

– Utvalget er positive til en utvikling i sentrum. Men det er viktig at gruppen står frem. De må være synlige, tydelig og vi må ha fyll åpenhet i saken, sier Lyngvær til avisen.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022