Foad Saidali fra Sportsklubben Guard jobber nå for å få barn å unge ut i aktivitet. Med en ny satsing i et samarbeid mellom flere klubber og lag, er målet å la barna få prøve forskjellige fritidsaktiviteter og idretter, uten å måtte prioritere hvilken idrett de vil holde på med.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Noe som er vanskelig å få til i dag, ettersom flere og flere barn må prioritere hvilken idrett de vil holde på med i tidlig alder.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022