Fiskerigründer Roger Hofseth og industri- og reiselivs gründer Knut Flakk inviterer næringsdrivende på Nordvestlandet til aksjon mot formueskatt på arbeidene kapital.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Startskuddet går 20. mars klokka 18 i Atlanterhavsparken i Ålesund. Alle som driver næring langs kysten, og alle som vil ha bort formueskatten på arbeidene kapital oppfordres til å komme for å være med å starte aksjonen. Aksjonens formål er å opplyse politikere og velgere om hvor urettferdig det er at norsk eiere må betale en skatt til staten som utlendingene slipper å betale, og om skadevirkningene av denne skatten.

Som eiere av mellomstore bedrifter innen fiskeri, industri og reisereiseliv representerer Hofseth og Flakk typiske kystbedrifter; familieeide selskaper som skaper verdi og utvikler lokale arbeidsplasser i tett samarbeid med medarbeidere i lokalsamfunnet.

Både Flakk og Hofseth understreker at begge gjerne betaler skatt, men at skattesystemet må legge til rette for investeringer, verdiskapning og nye arbeidsplasser i distriktene.

–For gründere er formuen først og fremst verdien av bedriften, av bygninger, maskiner, kapital og utstyr, altså arbeidende kapital. Bedriften betaler allerede skatt på overskudd, og eieren på eventuelt utbytte. Med formueskatten må eieren betale om bedriften tjener penger eller ikke.  Da risikerer man å måtte tappe selskapet for kapital som trengs til nye investeringer. Det er ødeleggende, sier Knut Flakk.

–De som har bestemt denne skatten forstår ikke, eller vil ikke forstå, hvordan den rammer bedrifter og lokalsamfunn. Mange vet heller ikke at dette er en skatt som utlendinger slipper og som gjør det mer lønnsomt for dem enn for oss som bor her å drive næring i våre hjemkommuner. Derfor vil aksjonen kjøre informasjonskampanjer frem til stortingsvalget i 2025, sier Roger Hofseth.

Initiativtakerne mener det er viktig at Norge har eiere som virker lokalt, som bryr seg om lokalsamfunnene.  og investerer lokalt.

Det siste halvåret har mange flyttet til Sveits for å slippe å tømme bedriften for kapital. Flakk og Hofseth ønsker ikke å flytte. De vil drive næring lokalt i Norge sammen med folk som de kjenner. Derfor velger de å ta kampen mot en urettferdig og ødeleggende skatt inn demokratiske prosesser frem mot stortingsvalget i september 2025.

Om Knut Flakk

Knut Flakk (62) er gründer, investor og eier i Flakk Gruppen. Flakk Gruppen er en familiebedrift grunnlagt i 1933 med hovedkontor i Ålesund. Konsernet har over 800 ansatte og omsatte i 2021 for 1,123 milliarder kroner med virksomhet innen tekstil, reiseliv, byggevarer, luftfart, eiendom og komposittmaterialer. Gruppen eier blant annet Devold of Norway, H-Fasader, Restauranthuset Apotekergata 5 og hotellene Storfjord Hotel, Hotel Union og Hotel Brosundet. I tillegg har gruppen en større eierandel i Hexagon Composites.

Om Roger Hofseth

Roger Hofseth (48) er gründer, investor og eier i Hofseth International og Hofseth Biocare. Hofseth startet i 2000 med kjøp og salg av fisk fra sin egen kjeller i Ellingsøy. I dag er Hofseth-konsernet Norges største videreforedler av laks og ørret med hovedkontor i Ålesund. Konsernet har mer enn 500 medarbeidere i Møre og Romsdal og omsatte i 2021 for 4,679 milliarder kroner. Under Hofseth-konsernet er selskapene Hofseth International, Hofseth Biocare, Seafood Farmers, Hofseth Aalesund, Hofseth Syvde, Hofseth Aqua og Hofseth Logistics.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022