Et stort flertall av innbyggerne i Ona og Sandøya vil ut av storkommunen Ålesund.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Det er 36 av 41 innbyggere som har skrevet under på en søknad som blir levert til statsforvalteren i dag, skriver NRK Møre og Romsdal.

Arve Linningsvoll som er en av initiativtakerne til underskriftsaksjonen, sier at de som bor på de to øyene har en mye sterkere identitet og tilknytning til Aukra og Molde.

Kommuneledelsen vil nå lese søknaden som blir levert statsforvalteren i dag, og ta det opp som egen sak i kommunestyret.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022