Ålesund kommunale eigedom har nå vurdert de tre konseptene for Dronning Sonjas plass. Innstilling i saken om eventuelt salg av Dronning Sonjas plass er nå klar

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Områdeplanen stiller svært strenge krav til arkitekturen og til harmonisering og tilpasning til den omkringliggende bebyggelsen. Hensikten med bestemmelsene er å skape en sammenheng med de nære omgivelser, som blant annet består av en rekke markante bygninger fra gjenreisingsarkitekturen. Kommunestyret har i tillegg stilt krav om at bygget ikke må gi følelsen av å stenge Brosundet.

Eiendommen ligger rett ved Rønnebergbua og andre verneverdige bygninger. Den ligger også inntil Brosundet, og hensynssonen for bevaring av kulturmiljøet i Brosundet. Dette får betydning for anvendelsen av områdeplanens overordnede føringer samt mer spesifikke krav til harmonisk overgang til Jugendbyen, siktlinjer, dimensjonering, sammenheng med de nære omgivelser, kontinuitet i bebyggelsen m.v.

Generelt er de tre konseptene presentert med til dels stor variasjon i bygningens arkitektoniske utforming og uttrykk, og evalueres derfor forskjellig, med sine ulike kvaliteter, i tillegg til de alternative aktiviteter og løsninger for Brosundpromenaden og Notenesparken som hvert konsept tilbyr. Mer utdypende vurdering for hvert konsept ligger vedlagt den politiske saken.

Oppfyller ikke kravene

Selv om konseptene har mange gode løsninger, og hver for seg viser en kreativ utforming av bygget, promenaden og plassen foran bygget, er vår samlede evaluering at bygningene i konseptene ikke oppfyller områdeplanens krav om at utforming og dimensjonering av bygg skal harmonere i skala og uttrykk med den omkringliggende bebyggelsen.

Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE) har ikke fullmakt til å akseptere noen av tilbudene, og inngå avtale om å selge eiendommen, når konseptene ikke oppfyller områdeplanens krav. Saken går derfor nå til kommunestyret som tar endelig stilling til saken.

Vi har utarbeidet en tilrådning/innstilling der ÅKE anbefaler at kommunen ikke går videre med noen av konseptene/tilbudene.

Innstillingen sendes først til ÅKE-styret, og deretter til kommunestyret. Saken skal behandles på styremøtet i ÅKE 17.11.2022. Deretter går den til behandling i kommunestyret, enten 01.12.2022 eller 08.12.2022.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022