Hva må jeg passe på når jeg inngår en avtale?

0

Vi inngår til en hver tid ulike avtaler. De fleste er muntlige. Noen avtaler er viktigere enn andre, krever mer oppmerksomhet, og bør være skriftlig.  Her får du gode råd om hvordan du bør vurderer dette,  og også hva du bør passe på.

Annonse
DEL