Kirsti Dale begynte i 2017 sammen med datteren Tove Elise Thue Dale å jobbe på et filmprosjekt som skal bli til en dokumentar om Færingehavn. Underveis har de opplevd en enorm interesse og velvilje fra folk som har ønsket å bidra med sine historier.

Annonse
Kroken stort utvalg

Av: Christel R. Håvoll

– Færingehavn på Vest-Grønland er en del av historia til den sunnmørske fiskerinæringa som det nå haster med å fortelle, sier Kirsti. Hun tenker da på at flere av personene som kan fortelle disse historiene nå begynner å bli eldre mennesker.

Mottak og provianthavn

Færingehavn er en nedlagt stasjon på sydvestkysten av Grønland.
Stasjonen ligger ca. 50 km syd for hovedstaden Nuuk, inne i en fjord. NORDAFAR (Norge, Danmark & Færøyene), var navnet på selskapet som sammen eide og drev Færingehavn. Styret for den norske delen var stort sett representert av sunnmøringer og ålesundere, forteller Kirsti. Det var også sunnmøringer som i 1949 tok initiativ til å bygge stasjonen på Færingehavn.

– Her kunne båter og mannskap levere fisk, fylle drivstoff, proviantere og stelle seg. Videre kunne de vaske klær, hente post, se film og lese aviser hjemmefra.

Far var velferdssjef i Færingehavn

Kirstis far var velferdssjef i Færingehavn og jobbet der i flere sesonger på 50-60-tallet. Så da Kirsti var en liten jente på 2 år i 1956 var også hun bosatt der en sesong. Dette er noe hun ikke selv husker,men som hun er blitt fortalt mye om i ettertid.

Kirstis far tok en rekke filmopptak fra sine år i Færingehavn, som han siden reiste rundt og viste og fortalte om på forskjellige forsamlingshus her på Sunnmøre. På disse turene fikk barna gjerne være med, og historiene festet seg derfor i lille Kirsti som på denne måten hørte historiene flere ganger.

Tur og sponsorpenger

 

Ellers har begge damene mediebakgrunn. Kirsti som faglært journalist fra blant annet NRK og Volda, og som mangeårig lærer i mediefag.Tove Elise har studert dokumentarfilm i Volda og journalistikk i Førde, samt jobbet som journalist.

Tove Elise Thue Dahle og Kirsti Dahle på Færøyene.

– Vi fikk støtte til utvikling fra Vestnorsk filmsenter. Dette var i april, men bedre sent enn aldri! Fra filmsenteret fikk vi tildelt 80.000 kr til prosjektet.

De har også fått sponsormidler fra blant annet fiskerinæringen på Sunnmøre, til sammen 80.000 kr, som de er svært takknemlige for.

– Vartdalsrederiene, Sparebanken Møre, SUROFI og Fiskebåt (tidligere fiskebåtredernes forbund) har vært bidragsytere her.

Sponsorpengene gikk med til en tur til Grønland i fjor sommer hvor de blant mange andre også intervjuet fiskeriministeren. Som politiker kan Kirsti ikke unngå å også dra inn noe fiskeripolitikk i prosjektet, forteller hun. Ellers har de nå vært på Færøyene og gjort intervjuer. De fikk også filmet Færingehavn i siste liten før myndighetene starter på rivningsarbeidet.

Sterk forbrødring

– Vi følte oss veldig hjemme på Færøyene. Det er mye av den samme folkesjela der som her i Ålesund. Folkene der ligner oss veldig i både sinn og skinn. Vi oppdaget fort av mange færøy- væringer hadde et sterkt og godt forhold til Norge og særlig til Ålesund. Forbrødringen mellom fiskerne derfra og de som kom dit fra Sunnmøre er jo også en av de sentrale teamene i filmen.

Mange eldre norske skippere forteller at de ikke kunne klart seg uten færøy- væringens arbeidskraft i denne perioden. Kirsti sier at de gamle fiskerne som de intervjuet på Færøyene, fortalte om gode arbeidsforhold om bord i de norske båtene.

– Det var vel en vinn/vinn situasjon. På grunn av økonomien der på den tida var det å jobbe på de norske båtene ettertraktet. De eldre hadde mange gode minner å dele med oss.

Og det var mye fisk å få! Havet mellom vest-Grønland og Davisstredet var fullt av torsk.

 Prosjektet fremover

Håpet som Kirsti og Tove Elise har nå er å få nok sponsor og fondsmidler til å jobbe enda mer med filmprosjektet sitt. Selv om det er et takknemlig overskuddsforetak, sier det seg selv at i full jobb og med aktiv deltagelse i politikken, blir det ikke muligheter til å vie veldig mye tid på filmen. Produksjonsstøtte står derfor på ønskelisten.

– Vi jobber også med å få med en co-produsent etter hvert. Fristen til filmens utgivelse har vi satt til 2020, nettopp på grunn av dette med tidsmangel i hverdagen. Bortsett fra dette vil jeg si at vi rir på ei bølge av velvilje som jeg knapt har sett maken til! Ting bare kommer til oss og settes i sammenheng på rett måte. Det er nesten så man kan bli overtroisk, sier Kirsti entuastisk!

Overveldende mange har meldt seg og bidratt med positivitet, informasjon, entusiasme og interesse for prosjektet. Det er selvsagt noe vi er utrolig takknemlige, for avslutter Kirsti som mener at de har fått fantastisk flott støtte fra folk med tilknytning til filmens tema.

De som ønsker å følge prosessen underveis kan gjøre det via denne FB siden som er opprettet i sakens anledning: https://www.facebook.com/Faeringehavnfilm/ 

Annonse
Villa Nellas hage

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.