Stort oppmøte i Korsatunnelen i dag når «Suppekalle» og sine medhjelpere rigget seg til med en storstilt stand for utdeling av gratis klær og mat til de som trengte det.

Annonse
Se TV direkte

Karl Johan Skårbrevik, kanskje bedre kjent som «Suppekalle» har et kjent ansikt for mange i bybildet i Ålesund. Hver fredag er han og medhjelperne på plass med «Suppebilen» sin ved Korsatunnelen og kan by på gratis suppe og matvarer til alle, både fattig og rik.

Behov for varme klær
Etter stor etterspørsel fra bla.a. Ukrainske flykninger om et tilbud på klær, gikk han ut på sosiale medier og satte i gang en innsamling. Responsen ble stor og det kom inn mye klær og mat .I dag var det stort oppmøte når «Suppekalle» og sine medhjelpere rigget seg til og var klar for utdeling av gratis klær og mat til de som trenger det.

-Mange spurte meg, spesielt blant byens Ukrainske flykninger om det ikke fantes et tilbud hvor det var mulig å skaffe seg rimelige klær og sko. Da gikk jeg ut på sosiale medier og spurte om hjelp. Og det fikk jeg. Det har kommet inn utrolig mye klær, men også en god del matvarer fra butikker rundt om i Ålesund, sier Karl Johan Skårbrevik.

Meningsfullt
Karl Johan mener at folk i Ålesund er rause når det gjelder å bidra når det trengs, og at dette er med på å skape en varmere by.

– Å kunne kjøpe meg selv en jakke, føles jo ikke så meningsfullt som å kunne gi bort en jakke. Jeg tror vi alle kjenner på at det er rikere å kunne gi enn å ta imot. Etter det prinsippet synes jeg det bare er fantastisk å kunne være med å forvalte dette. For det er jo det vi gjør. Noen kommer å gir oss, og vi gir det egentlig bare videre. Så vi er flere som får gleden av å gi.

TAKKNEMLIG: Andrej er flyktning fra Ukraina, og var svært takknemlig for bidraget han fikk.

Svært takknemlig
Vi møtte flere Ukrainske flykninger ved Korsatunnelen og de ga alle utrykk for at dette var et veldig kjærkommet tiltak.

-Jeg vil bare rette en stor takk til Ålesunds befolkning som har bidratt til at dette kan gjennomføres. Vil også rette en stor takk til «Kalle» og medhjelperne. Dere er gode mennesker, sier Andrej som er Urainsk flyktning i Ålesund.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022