Ei ungdataundersøking som vart gjennomført viser at ungdom blir mindre aktive. Dette, i tillegg til at dei brukar meir tid foran data, gjer at vi står ovanfor eit folkehelseproblem. Det siste året har det vore gjennomført eit prosjekt der  fysioterapeut har vore tilgjengeleg ved to ungdomsskular i Ålesund. Prosjektleiar Egill Helguson Neumann er fornøgd med resultata dei ser blant elevane allereie, og håpar det kan bli eit fast tilbod ved alle ungdomsskular.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022