Glede da barneskolene åpnet

0

Det var stor glede både hos barn og ansatte da Hessa barneskole åpnet for elever og undervisning. I strålende solskinn kunne flere av klassene benytte fineværet utendørs.

Annonse
DEL